Skip to main content Skip to search

Проектно консултиране / Европейски проекти

Екип от консултанти със значителен опит в развитието на проекти

Посредством Проектното ни консултиране ние бихме могли да Ви подпомогнем да планирате, структурирате, развиете и контролирате вашия бизнес проект, за да адресирате основни въпроси, свързани със стратегия, технологии и финансови перспективи. Нашия екип от консултанти притежава значителен опит с развитието на проекти /в това число и Европейски Проекти/, като по този начин предоставяме най-добрата услуга.

Нашите консултанти по управление на Европейски проекти подпомагат бизнеса да добави стойност посредством иновации и постигане на по-добра усвояемост на Евро фондовете. Съблюдавайки всички различни фази на управлението на проекта, ние се стремим към пълно изпълнение на изискванията на Европейската комисия.

счетоводни услуги