Skip to main content Skip to search

Данъчни и юридически консултации

Оптимизация на данъчни плащания

Просперитета на нашите клиенти е водещ и в данъчните ни и юридически услуги. Нашят екип предлага услуги по оптимизирането на данъчните плащания в национален и международен план. Идентифицирахме отлични възможности за оптимизация на данъците посредством изнасяне на процеси /Business Process Outsorcing/ в рамките на Европейския съюз. Предлаганите услуги са в следните области:

  • Изготвяне и подаване на Данъчна Декларация
  • ДДС оптимизация
  • Възстановянане на ДДС
  • Данъчно представителство
  • Данъчни консултации по повод на Операции с Недвижими Имоти
счетоводни услуги