Skip to main content Skip to search

Новини

Безплатно Счетоводно Обслужване за стартиращи от 1 декември 2014 г.*

Парентис предлага безплатно счетоводно и административно обслужване за стартиращи предприемачи за период от два месеца. Включени са следните услуги – Обработка на документи и ТРЗ, консултации с Дипломиран експерт-счетоводител, данъчни и юридически консултации, консултации със специалисти относно възможностите за разработка на проект по актуалните Европейски програми, бизнес адрес и кореспондентски...

Според текущо изследване България е по-атрактивна от Румъния по отношение на BPO/аутсорсинг сектора

Изследването поставя България на 10-то място по привлекателност за изнасяне на бизнес процеси. През 2012 българската аутсорсинг индустрия наброява 12 хиляди заети според Българската Аутсорсинг Асоциация, а прогнозите са заетите да наброяват над 20 хиляди до 2020 г. Основно този вид компании се насочват към големите градове с изградена инфраструктура...