Парентис предлага безплатно счетоводно и административно обслужване за стартиращи предприемачи за период от два месеца. Включени са следните услуги – Обработка на документи и ТРЗ, консултации с Дипломиран експерт-счетоводител, данъчни и юридически консултации, консултации със специалисти относно възможностите за разработка на проект по актуалните Европейски програми, бизнес адрес и кореспондентски услуги.

*Само първите компании ще бъдат одобрени, така че кандидатствайте сега чрез Контактната ни форма или e-mail info@parentis.bg.