Посредством Проектното ни консултиране ние бихме могли да Ви подпомогнем да планирате, структурирате, развиете и контролирате вашия бизнес проект, за да адресирате основни въпроси, свързани със стратегия, технологии и финансови перспективи. Нашия екип от консултанти притежава значителен опит с развитието на проеки /в това число и Европейски Проекти/, като по този начин предоставяме най-добрата услуга. Нашите консултанти по управление на Европейски проекти подпомагат бизнеса да добави стойност посредством иновации и постигане на по-добра усвояемост на Евро фондовете. Съблюдавайки всички различни фази на управлението на проекта, ние се стремим към пълно изпълнение на изискванията на Европейската комисия.